City Nature Challenge startuje v pátek 28.4.2023!

Na tento den jsme pro Vás připravili u Velkého jezu v Českých Budějovicích bohatý program. Mobilní laboratoř Biologického centra nebude chybět!

Prozkoumejte s našimi vědci pestrý svět hmyzu, poznejte perlorodku – tajuplnou krásku řeky Malše nebo se nechte okouzlit roztodivnými tvary řas a sinic. Ornitologické stanoviště vás zavede do ptačí říše. Na klikaté cestě kolem divotvorných stromů si můžete zahrát hru a obdivovat rozmanité vodní ekosystémy a zbytky lužního lesa.

Těšíme se na vás od 13. do 17. hodin!

Od 13. hodin botanická exkurze s Ing. Milanem Štechem, Ph.D a od 15. hodin se můžete navíc zúčastnit ornitologické exkurze pod vedením RNDr. Petra Veselého, Ph.D. a nahrát další cenné úlovky do aplikace iNaturalist.

Na programu se podílí Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity a CEGV Cassiopeia. Projekt je podpořen Akademií věd ČR z programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny.