Zahájení U Velkého jezu

V pátek 28. 4. 2023 proběhl doprovodný program k zahájení City Nature Challenge 2023 v Českých Budějovicích.

Společně s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a Cassiopepou jsme připravili dvě exkurze a program pro třídy základních škol.

S našimi vědci jste mohli prozkoumat pestrý svět hmyzu, perlorodku – tajuplnou krásku řeky Malše nebo se nechat okouzlit roztodivnými tvary řas a sinic. Ornitologické stanoviště vám ukázalo ptačí říši. Na klikaté cestě kolem divotvorných stromů si děti mohli zahrát hru a obdivovat rozmanité vodní ekosystémy a zbytky lužního lesa.

Od 13. hodin pak proběhla botanická exkurze s Ing. Milanem Štechem, Ph.D a od 15. hodin ornitologická exkurze pod vedením RNDr. Petra Veselého, Ph.D.. Na fotky se můžete podívat v naší fotoreportáži.

City Nature Challenge 2023 – Zahájení u Velkého jezu

Galerie eventu k zahájení City Nature Challenge 2023 v Českých Budějovicích (foto J. Hardt a K. Horáková)