výsledky CnC v českých budějovicích

Děkujeme všem, kteří jste se v našem městě zapojili do mezinárodní výzvy City Nature Challenge. Celosvětově výzva dosáhla obdivuhodných čísel. Celkem 83 528 lidí zaznamenalo 2 436 844 pozorování více než 65 682 druhů, včetně více než 3 940 vzácných či ohrožených druhů. Zapojilo se 690 měst z 51 zemí ze 7 kontinentů.

Město České Budějovice si vedlo skvěle a v počtu pozorování, pozorovaných druhů a zapojených účastníků se umístilo vždy v první třetině ze všech měst. Nejpozorovanějšími druhy byly kachna divoká a rozrazil rezekvítek.

Výsledky Českých Budějovic:

  • Počet pozorování: 2 887 (celosvětově na 167. místě)
  • Počet druhů: 857 (celosvětově na 152. místě)
  • Počet pozorovatelů: 78 (celosvětově na 205. místě)

I další města z České republiky dosáhla mimořádných výsledků. Ostrava se s počtem pozorování 19 776 dostala na 27. příčku a Praha (19 138 pozorování) na 29. příčku.

Je skvělé, že Biologické centrum jakožto organizátor výzvy v Českých Budějovicích mohlo přispět k jedinečnému datasetu pozorování městské přírody a podpořit tak ekologické povědomí a důležitost ochrany našeho přírodního prostředí pro budoucí generace.